-I dag används sjukskrivning mer som tröst än som medicinsk bot vid ryggont, därför att vi läkare inte har något botemedel att ta till som vi vet är medicinskt effektivt. Det säger Tommy Hansson, professor i ortopedi och medansvarig för studien till Dagens Medicin.

Tommy Hansson påpekar att en del människor till och med är sämre efter två års sjukskrivning än vad de var när de sjukskrevs.

Studien har gjorts vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg i samarbete med Riksförsäkringsverket. Den visar att varken massage, akupunktur, TNS, ultraljud, manipulation eller något annat medicinskt ryggprogram, inklusive rygg- och nackskola, hade någon effekt på den här patientgruppen.

Arbetsgivarens villighet att erbjuda arbetsuppgifter som går att utföra trots vissa besvär visade sig ha stor betydelse för om patienterna skulle kunna arbeta eller ej.

Tommy Hansson är tveksam till om patienter över huvud taget ska sjukskrivas vid ospecificerade ryggbesvär annat än en kort period under den mest akuta fasen.

Det finns dock ryggont där medicinska åtgärder har effekt. Vid specifika ryggbesvär som Ischias på grund av diskbråck hjälper kirurgi. Där ligger Sverige långt fram när det gäller träffsäkerhet beträffande vilka som ska opereras, enligt Tommy Hansson.

Den nya ryggstudien stämmer väl med den ryggrapport som kom i våras från SBU, Statens Beredning av medicinsk Utvärdering. Även SBU finner de flesta ryggbehandlingar mer eller mindre verkningslösa.

Enligt SBU är enda sättet att förebygga ryggont måttlig men kontinuerlig fysik träning eller motion. SBU avråder från sängläge vid akuta ländryggsbesvär. Bäst är att fortsätta med normala aktiviteter med hjälp antiinflammatoriska eller muskelavslappnande mediciner. Ingen träning har visat sig ha någon effekt vid akuta ländryggsbesvär.

Vid kroniska ländryggsbesvär kan manuell behandling/manipulation och ryggträning lindra smärtan.

Läs mer på: http://www.sbu.se/