Uppgörelsen innebär ett tvåårigt stopp för utförsäljning av akutsjukhus till företag som drivs i syfte att skapa vinst till sina ägare.
Samtidigt tillsätts en utredning som ska lägga fram ett förslag om framtiden.

Våren 2002 ska riksdagen fatta beslut och från och med juli samma år ska de nya reglerna gälla.

Utredningen ska undersöka förutsättningarna för att införa särskilda regler för beslut om stora förändringar inom vården.

Alternativ som ska studeras är:

  • Krav på två beslut med mellanliggande val
    eller
  • Beslut med kvalificerad majoritet i landstingen (Troligen två tredjedels majoritet)

Man ska utreda om långa avtalstider som sträcker sig över valperioderna utgör hinder för medborgarnas inflytande.

Utredningen ska också studera nedläggningarna av sjukhus som skett under de senaste 15 åren. Den ska beskriva utbudet och kvalitén på vården efter nedläggningarna och konsekvenserna för befolkningen på orterna.

– Nu ges väljarna möjlighet att i valet 2002 ta ställning till efter vilka principer den svenska sjukvården ska utvecklas, säger socialminister Lars Engqvist 8 (s).

Han fruktar att utförsäljningar av sjukhusen bereder vägen för en ökad privatfinansierad sjukvård genom försäkringar.

— Detta leder till en sjukvård som inte ges på lika villkor.

Att det inte nu blir ett absolut stopp för utförsäljning ligger i linje med miljöpartiets politik.

– Vår ambition var att värna den lokala demokratin och människors rätt att aktivt och med tydlighet ta ställning till om vinstgivande bolag ska vara driftsansvariga för våra viktigaste vårdenheter. säger miljöpartiets språkrör Lotta N Hedström:

— Med den demokratigarantin vi nu fört in kan väljarna själva ta aktiv ställning till vilket system de vill ska råda i sitt landsting
Hon vill inte stänga vägen för ”ideella vårdgivare, kooperativ eller ambitiösa bolag som sätter patienten i centrum”.