Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har tidigare varit tveksamma till att använda folsyra i förebyggande syfte. Men en stor undersökning i Kina som visar en klar minskning av ryggmärgsbråck och andra neuralrörsdefekter har fått ansvariga myndigheter att ändra sig, uppger Dagens Medicin.

Förra året registrerades 76 barn med neuralrörsdefekter i Sverige. 53 av dessa aborterades. Professor Åke Bruce vid Livsmedelsverket, räknar med att mellan 10 och 15 barn kommer att slippa missbildningar genom folsyretillskott.

Göran Annéren, ansvarig för Socialstyrelsens missbildningsregister är inte säker på att folsyretillskott kommer att ge en mätbar minskning av missbildningar. Detta eftersom även ärftliga faktorer spelar in. Han stöder dock myndigheternas beslut eftersom många andra länder berikar kosten med folsyra. Folsyrebrist har också visat sig spela in vid medfödda hjärtfel och vid hjärtinfarkt.

Det rekommenderade intaget folsyra per dag är 400 mikrogram. Den som äter blandad kost får i sig cirka 200 mikrogram per dag genom frukt och grönsaker.

I höst ska Livsmedelsverket undersöka vilken dos som är lagom. (Källa: Dagens Medicin)