Kära Gullan! Ni är inte ensamma. En av livets och äktenskapets svåraste kriser för de flesta är när barnen flyttat ut. Plötsligt står vi inför något som påminner starkt om att inleda en ny relation.

Allt är annorlunda, för barnen har ju varit ”det gemensamma projektet”. Har vi kvar något annat som håller oss samman? Ibland upptäcker vi att vi inte har det. För det första är det viktigt att ni fortsätter tala öppet med varandra om det, sedan är det faktiskt inte något konstigt att ta hjälp av en familjerådgivare även efter 30 års samvaro och 55-60 års ålder.

Självfallet har ni rätt att förvänta er av barnen att de respekterar att er relation är ert ansvar, även om det kan vara smärtsamt för dem om ni väljer ett uppbrott. Kan du och din man samtala öppet också med barnen om detta kan det kanske leda till en ny och fördjupad gemenskap, även om det blir på ett annat sätt.