När du säger formklippt antar jag att du inte menar klippta häckar och dylikt, utan att det gäller att försöka skapa små konstverk.

Buxbom och idegran är kanske de mest kända växterna för detta, men även bok eller avenbok är möjliga att använda. Utmärkande för buxbom och idegran är att de växer mycket långsamt och att det tar många år till färdigt resultat.