Vid utbildning kan man få behålla lönen, vilket vad jag förstår gäller för dig. I vårt avtal
sägs att den som den 4 oktober år 2000 arbetar deltid kan få heltidslön om studierna
uppgår till heltid. Hade utbildningen varat sju dagar eller kortare hade du även fåttbehålla
ditt ob-tillägg.

I ditt fall förstår jag att ob-tillägget spelar stor roll. Jag tycker att du ska ta
kontakt med Kommunals sektion för att få hjälp med att komma fram till en bra lösning när det gäller dina studier och ersättning för dem.