Din man är helt förändrad sedan två år. Vad hände då? Han är sjukskriven och vantrivs på arbetet. Hänger det ihop på något sätt?

Du beskriver det lite som att din man tappat livsglädjen. Vårt ”jag” är uppbyggt av flera olika identiteter, som bland annat ger oss styrka och självförtroende, till exempel vår yrkesidentitet, identiteten som man eller kvinna eller som mamma eller pappa.

Om en identitet råkar i gungning, till exempel yrkesidentiteten, kan det också påverka oss för övrigt så att vi tappar självkänslan på flera områden och drar oss undan och blir deprimerade.

Kanske kan du förmå din man till en egen samtalskontakt, eventuellt via läkaren som sjukskrev honom.