Det finns 20 riksdagsledamöter från något av Kommunals yrken. 14 är socialdemokrater, fyra vänsterpartister, en miljöpartist och en kristdemokrat. Alla utom kristdemokraten är medlemmar i Kommunal. De har väckt massor med krav nu i höst under den allmänna motionstiden. Vi har valt ut några som har med arbetslivet att göra.

Socialdemokraterna

Sonia Karlsson , undersköterska: Från den ena dagen till den andra har undersköterskor och andra blivit fråntagna uppgifter med hänvisning till Socialstyrelsens föreskrifter. Ta i stället till vara deras kompetens.

Helena Zakariasén, vårdbiträde: Forska om arbetsorganisation och om vilken rehabilitering som är bäst för dem som slås ut av stress och hög arbetsbelastning.

Alla borde ha rätt till ett friår på villkor att det ger en ung arbetslös jobb under tiden. Ersättningen skulle motsvara a-kassans.

Ändra lagen så att försäkringskassan och företagshälsovården måste samarbeta. Då skulle rehabiliteringen fungera bättre, så att sjuka kan börja arbeta igen. (Tillsammans med Lennart Axelsson).

Lennart Axelsson, vårdare: En del arbetsgivare bestraffar fackligt förtroendevalda. De blir inte befordrade, får lägre lönepåslag och har en svagare ställning vid omorganisationer. Ändra lagen så att deras ställning stärks. Varje anställds åsiktsfrihet, yttrandefrihet och integritet måste också skyddas bättre.

Ann-Marie Fagerström, barnskötare: Ändra det nya pensionssystemet så att det tillåter delpension.

Christina Nenes, mentalskötare, Göte Wahlström, driftstekniker, Krister Örnfjäder, sjukvårdsbiträde och Ann-Marie Fagerström: Avskaffa de ofrivilliga deltiderna. Utgångspunkten ska alltid vara heltid. Det är oroande att arbetsgivarna fortsätter att anställa så många på deltid och timmar.

Göte Wahlström: Arbetsmiljön blir allt sämre, nya problem har kommit till och gamla finns kvar. Arbetsmiljöarbetet har legat efter. Allt fler blir långtidssjuka. Det behövs statliga bidrag till skyddsombudens och arbetsledarnas utbildning om arbetsmiljöfrågor. (Tillsammans med Christina Nenes).

Christina Nenes: Låt kommunala bussföretag få fortsätta att konkurrera utanför den egna kommunen, så att konkurrensen inte sätts ur spel.

Sjukpenning borde beräknas även på retroaktiva löneökningar.

Alla borde vara försäkrade vid arbetsskada när de deltar i arbetsmarkandspolitiska åtgärder och utbildningar.

Ändra arbetsskadeförsäkringen för att få igenom en humanare syn på förslitningsskador och arbetsrelaterade sjukdomar.

Christina Axelsson, dagbarnvårdare: Utveckla frivilliga insatser inom bland annat hälso- och sjukvården.

I privata familjedaghem får dagbarnvårdare göra avdrag i deklarationen för omkostnaderna. Ändra reglerna så att de anställda får samma rätt.

Ändra arbetsrätten så att kvinnor och män får lika lön för likvärdigt arbete, och så att kvinnor får samma möjligheter som män till personalutbildning, heltid och trygga anställningar. (Tillsammans med Sonia Karlsson).

Vänsterpartisterna

Charlotta Bjälkebring, fritidsledare: Fritid borde vara ett angeläget forskningsområde för att komma till rätta med stress och utbrändhet, social isolering, fysisk och politisk passivitet.

Carlinge Wisberg, mentalskötare: Arbetsplatserna borde anpassas så att man kan arbeta fram till pensionsåldern med hälsan i behåll, staten bör föregå med gott exempel.

(Han finns även med på kommittémotioner, som kräver könsneutralitet i arbetsdomstolen, heltidsarbete som norm för anställning och rätt till ledighet för att pröva annat arbete.)

Miljöpartiet

Marianne Samuelsson, vårdbiträde: Som miljöpartiets gruppledare har hon inte skrivit någon egen motion, men hon känner mycket för jämställdhetsmotionen. Den kräver bland annat att undervärderingen av kvinnodominerade yrkesgrupper måste upphöra och att man ska omfattas av lönerevisioner medan man är föräldraledig.

Kristdemokraterna

Rosita Runegrund, personlig assistent: Uppdraget som fosterförälder borde betraktas som förvärvsarbete och omfattas av generella trygghetssystem.

(Hon har även skrivit under kommittémotioner. En kräver att avgiften till a-kassan ska höjas, men inte ersättningen, att både främre och bortre parentesen i försäkringen avskaffas, liksom medlemsvillkoret, och att en obligatorisk a-kassa införs som är fristående från facket.

En annan kommittémotion kräver bland annat entreprenörskap och kompetensutveckling inom vården och att undersköterskans roll uppvärderas.