Alla löner bestäms lokalt idag och varierar från kommun till kommun. För att få exakt besked om timlönen i Sundsvall bör du ta kontakt med Kommunals sektion i Sundsvall och be dem om uppgifterna som gäller dig.