Så sade äldreforskaren Marta Szebehely på Kommunals seminarium om äldreomsorgen. Hon tog också upp det kraftigt ökande antalet timanställningar.

— En ouppklarad fråga är betydelsen av det ekonomiska styrsättet med betalt per pensionär. Man törs inte anställa eftersom man inte vet om man har pengar vid årets slut, sade hon.

Lennart Johansson från Socialstyrelsen fastslog att äldreomsorgens kvalitet beror på kommunernas inställning och inte på vad som sägs i kanslihuset. Ett stort problem är att kommunerna inte alltid efterlever tagna beslut om hjälp.

Flera i publiken frågade efter de 20 miljarderna till skola, vård och omsorg. Ingen hade märkt något av dem i sin verksamhet.

— Vi har inte fått en enda tjänst till sedan 1994, sade Kerstin Åkerlund som jobbar i äldreomsorgen i Malmö.

Lars Ahlvarsson, styrelseledamot i Partena Care.
kom med förslaget att undersöka vilken utbildning som behövs för att rekrytera människor i andra jobb, detaljhandeln till exempel.

— Vi har aldrig rekryterat unga till äldreomsorgen, sade han.

Under hela seminariet dök ”den kommunala självstyrelsen” upp som ett spöke.

Tullia von Sydow, socialdemokratisk riksdagsman, trodde att om fler äldre engagerade sig politiskt skulle äldrevården bli bättre.