A-kasseersättningens storlek bestäms av hur mycket du arbetat innan du blev arbetslös. Om du tillfälligt bytt tjänst har ingen betydelse, då det är den faktiska arbetstiden det handlar om. För att vara på den säkra sidan tycker jag att du ska ta kontakt med a-kassan i den avdelning du tillhör så att inga missförstånd uppstår.