Den gamle mannen mötte sin fru

dom satt i varsin rullstol nu

Hans ögon gladdes, när han sa:

Hrj, lilla gumman, hur är det ida?

Men inget svar den frågan fick

bara en mycket undrande blick

Hon kände ej längre sin make igen

men kanske förstod hon, det var en vän

En ocean mellan dem av oändlighet

När minnet en sviker, fastän man vet.