En viktig punkt är att chefskapet inte är förbehållet någon särskild yrkesgrupp. Det är en utvecklingsmöjlighet för alla i vården — och något som även vårdbiträden och undersköterskor ska våga pröva på!

Efter några arbetsplatsbesök har förbunden fått en bild av vad organisationen och ekonomin betyder för att kunna utveckla och behålla det goda ledarskapet.

För både chefer och medarbetare lever under osäkra förhållanden, konstaterar vårdförbundets representant Karin Olsson och Kommunals ombudsman Per Rudin i sin rapport. Bra chefer är beslutsföra — och får fatta beslut. I en otydlig organisation med många och oväntade beslut är det stor risk att engagemanget minskar från alla anställda.