Du har varit med om något av det svåraste som kan hända i arbetslivet. När en chef motarbetar en anställd blir situationen mycket problemfylld. Den anställde är ju i beroendeställning och chefen har makten. Tyvärr är det också ganska vanligt att tråkiga rykten går före vid omplaceringar.

Chefer har ett mycket stort ansvar att uppträda etiskt och moraliskt riktigt i enskilda personalfrågor. Det är viktigt att övergripande arbetsgivare ställer tydliga krav på dom människor som ska fungera som arbetsledare. Facken borde dessutom trycka på bättre och inte acceptera att medlemmar tvingas arbeta under dåligt eller rent skadligt ledarskap.

Dina tidigare upplevelser har sannolikt satt spår i nervsystem och själ. När man, som du, länge levt med ständiga stressreaktioner, så tar det lång tid — ibland flera år — innan man åter kommer i balans. Det behövs mycket litet för att väcka upp försvarsmekanismerna igen eftersom kroppen och själen har ”vant sig” att dagligen vara på sin vakt emot obehagligheter. Kanske kan det hjälpa dig något att veta mer om detta, så jag vill rekommendera dig att läsa någon bok om stress och dess efterverkningar. Det finns mycket att hitta på biblioteken.