Karin Olsson från Vårdförbundet och Per Rudin från Kommunal har arbetat fram plattformen. De anser båda att det viktigaste med den är att förbunden har enats.

— Jag är förvånad över att vi har kunnat ta det här steget, fastän vi har haft så frostiga relationer, säger Per Rudin. Det är glädjande, vi kan inte hålla på och bekämpa varandra.

De sex punkterna i sammandrag:

  • Chefens uppgift är att driva utvecklingen och att inspirera medarbetarna att utforma den egna verksamheten.
  • Chefen behöver ha fullständiga befogenheter att besluta om den egna verksamheten. Chefen utövar sitt ledarskap i samråd med de anställda.
  • Minst en gång om året ska chefen ha medarbetarsamtal med var och en.
  • Chefskapet är inte förbehållet någon särskild yrkesgrupp. Det bör ses som en utvecklingsmöjlighet för alla som arbetar i vården och som i övrigt uppfyller de krav som ställs på en god chef och ledare inom hälso- och sjukvården.
  • Chefskapet utövas på heltid och ses långsiktigt.
  • Chefen måste få stöd av överordnade både för att utveckla ledarskapet och för att kanske så småningom lämna det.

Samarbete är nödvändigt för att utveckla både kvalitén i vården och arbetsförhållandena, betonas det. Detta är den första plattformen av flera.

— Ett bra ledarskap är en nyckel till att samarbeta om verksamheten, till exempel patientvård och arbetsorganisation, säger Karin Olsson. Därför är det en bra fråga att börja med.

Hon tycker att två saker är särskilt viktiga i plattformen, dels att en chef måste ha befogenheter, inte bara ansvar, dels att arbete i arbetslag betonas.

Per Rudin säger också:

— Det handlar inte om den enskilda sjuksköterskan eller undersköterskan, utan om arbetslaget.

Men att olika yrken kan leda till chefsjobb är den punkt han sätter allra främst.

— Det uppfordrar våra medlemmar att utveckla sig och skaffa sig utbildning så att de kan ta på sig ledande roller, säger han.