Jag tycker att du ska ta kontakt med såväl försäkringskassan som din arbetsgivare för att kontrollera vad du får i pension om du skulle gå vid 61 års ålder och vad det skulle innebära om du arbetade till exempelvis 65 år. Man kan säga att grundprincipen är, att ju tidigare man går, desto lägre pension.