Bakom brevet står skyddsombud inom Kommunal och Lärarförbundet i stadsdelen Enskede-Årsta.

De skriver att den ansvariga ledningen i stadsdelen sprider talesättet ” Gilla läget — eller gå”. Ledningen kräver lojalitet med tagna beslut om nedskärningarna. Därmed skräms personalen till tystnad. På en del arbetsplatser har personalen också förbjudits att tala om nedskärningarna och dess konsekvenser med vårdtagare och deras anhöriga.

På ett år har cirka 80 miljoner kronor sparats i stadsdelens budget. Ledningens uppdrag är att få en budget i balans. Skyddsombuden skriver att det har satt allvarliga spår i kvalitén på det arbete som utförs och i personalens arbetsmiljö.

Enligt skyddsombuden ökar sjukskrivningarna liksom arbetsskadeanmälningarna, tillbudsanmälningarna och personalomsättningen.

I det öppna brevet sägs att stadsdelens ansvariga ledning slarvar med sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen.

Skyddsombuden och andra fackliga företrädare anser också att de hindras i sitt fackliga arbete. De anklagar stadsdelsledningen för upprepade brott mot medbestämmandelagen. En facklig företrädare blev också formellt utvisad av stadsdelsledningen från ett personalmöte.

Det öppna brevet som riktas till kommunfullmäktige i Stockholms stad avslutas med krav om ett slut på besparingarna samt att föreningsrätten och yttrandefriheten ska respekteras.