I samband med presentationen av boken ”De evigt unga-De redan gamla” av Lars Grip, berättade ordföranden Christina Jutterström att föreningen har inlett diskussioner med arbetsmarknadens parter om ändring av de lagar som finns på arbetsmarknaden.

För att behålla den äldre arbetskraften bör man bland annat:

* återinföra delpensionen

* ge rätt till gradvis nertrappning av arbetstiden

* luckra upp regelsystemet för när man ska gå i pension

* låta även äldre få fortbildning. (Idag får 30-åringar mest fortbildning)

Allan Toomingas från Arbetslivsinstitutet som intervjuas i boken påpekar att visserligen försämras såväl kroppsstyrka som minne och sinnesorgan med åren. Men det kompenseras ofta av en gedigen kunskap.

Som tempot är idag vill få kvinnor i vården jobba till 65. Men med anpassat tempo, god ergonomi och fysisk träning skulle man kunna ändra på det, anser Toomingas.