Om man är föräldraledig är 120 dagar semestergrundande (180 dagar om man är ensamstående).