Kommunals kongress 1997 ville få utrett hur alla unga arbetslösa skulle få jobb. En idé var att sänka pensionsåldern tillfälligt.

Året därpå satte utredningen i gång. Men då hade konjunkturen börjat vända och arbetsgruppen ansåg tvärtom att det stora problemet var att kunna få tillräckligt med personal till vården. Enligt gruppen är risken stor att det blir kort om folk på vårdarbetsplatserna framöver.

Här är kraven, som förbundsstyrelsen ställt sig bakom:

För att locka unga: Kommunal ska ut och informera om vårdyrkena redan i klass sex. Arbetsgivarna måste samordna yrkeskraven och omvårdnadsprogrammets utbildning. Jobbgaranti efter vårdutbildning.

För att kunna arbeta till 65: Lättare uppgifter, även administrativa, för anställda över 60. De kan också stötta nyanställda och sätta dem in i arbetet.
Obligatorisk friskvård skrivs in i avtalen, den kan till exempel omfatta fysisk träning, information om kostvanor och rökavvänjning.

Viktigt för alla: Lönerna måste sluta att släpa efter. Anställda måste få större inflytande över sina arbetsvillkor, arbetstider och sin kompetensutveckling. Man måste få använda sina yrkeskunskaper i arbetet.
Kommunal ska satsa på arbetsmiljöarbetet. Facket ska också kontrollera att mångåriga vikarier får fast arbete och att deltidare erbjuds att gå upp i arbetstid.

I januari i år var 35 000 kommunalare heltidsarbetslösa, 63 500 deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda och 14 000 i arbetsmarknadsåtgärder. Sammanlagt 112 500 personer.

Utredningen avvisar ändå alla tankar på att kräva sänkt pensionsålder. Ett skäl är att pensionskostnaderna ökar i så fall. Då höjs pensionsavgifterna, så att det blir dyrare att ha anställda. På kort sikt kan det göra att färre får arbete.

Men gruppens viktigaste motargument är försörjningsbördan, när en allt större andel av befolkningen blir äldre. Fram till 2010 pensioneras 64 000 personer inom Kommunals yrkesgrupper.