Om man av olika skäl inte kan fortsätta sitt arbete har arbetsgivaren en skyldighet att utreda möjligheterna till omplacering. Då blir ofta försäkringskassan också inblandad, eftersom det handlar om olika insatser av rehabilitering för att du ska kunna fortsätta i arbetslivet.

Den uppgift du fått från lokala facket är i grunden riktig. Om arbetsgivaren bevisligen inte har möjlighet att ge dig andra arbetsuppgifter så kan de i slutänden säga upp dig på grund av arbetsbrist, men det måste bevisas att det är så. Om du inte får den hjälp du tycker att du behöver av sektionen, så tar du kontakt med Kommunals avdelning i det län du arbetar.