Uppslutningen kring förslaget var stor. Endast ett fåtal krävde istället en lagstadgad förkortning av arbetstiden till 35 timmar i veckan eller kortare.

Bland ombuden fanns vänsterpartister som i debatten uppmanade sitt parti att överge sitt krav om lagstadgad förkortning av veckoarbetstiden för att istället stödja LO:s förslag.

LO anser att vänsterpartiets krav är orealistiskt att genomföra eftersom det kostar för mycket och skulle orsaka stor brist på arbetskraft.

Statsminister Göran Persson har redan ställt sig bakom LO:s förslag.

LO-kongressen kräver en bättre tandvårdsförsäkring. Den bör likställas med sjukvårdsförsäkringen. LO-styrelsen sa nej till förslaget eftersom det beräknas kosta 8 miljarder kronor.
Men kongressen ville acceptera att det ska vara dyrare att vårda tänderna än resten av kroppen.

Privat anställda måste ha samma yttrandefrihet som offentligt anställda. Det krävde LO-kongressen i ett uttalande.

I uttalandet sägs att de demokratiska rättigheterna inte får göra halt vid arbetsplatsen. Det skydd som gäller för offentligt anställda måste utvidgas så att det också erbjuder ett skydd för privat anställda. Kongressen ansåg att det är särskilt viktigt i verksamheter som utförs på entreprenad och betalas med skattepengar.

LO ska ta fram krav på en ny och modern arbetsrätt. Det handlar bland annat om ökat anställningstrygghet för dem med tillfälliga jobb och att stärka yttrandefriheten på arbetsplatserna.

LO:s ledning har beslutat att förslaget om en ny och starkare arbetsrätt ska vara klart nästa år, i god tid inför nästa riksdagsval.