Undersökningen av hur nattarbetare reagerar på ljusterapi har gjorts av forskaren Arne Lowden från Karolinska Institutet (KI). Ljusterapi är en metod som används allmänt för att behandla störningar i dygnsrytmen. Drygt 50 ljusrum finns på sjukhus runt om i Sverige. Ljus påverkar utsöndringen av hormonet melatonin som reglerar sömn och vakenhet.

Tjugo skiftarbetare vid Volvo i Skövde som arbetade natt måndag till fredag fyra veckor i sträck deltog i KI-studien. Undersökningen pågick under en månad på våren och en på hösten.

Under varje nattpass tillbringade arbetarna en 30 minuters rast i ett ljusrum med vita väggar och golv, vita textilier och fullspektrum lysrör i taket. En kontrollgrupp fick gå in i ett motsvarande rum utan extra belysning.

Deltagarna fick fylla i en dagbok med alla uppgifter om sömnkvalitet och trötthet på jobbet under mätperioden. De fick också bära på sig en mätare som mätte alla rörelser som förknippas med störd eller otillräcklig sömn. Melatoninnivån i saliven mättes koninuerligt.

Resultatet visade att sömningheten minskade på sennatten med ljusbehandling. Deltagarna lyckades också få längre dagsömn den sista veckan med nattarbete.

Arne Lowden hoppas nu att få göra fler undersökningar om sömn och ljus.
För att få maximal effekt bör man ge ljuset sent på natten strax innan kroppen har nått sin minimala temperatur. Idealet vore att successivt förskjuta kroppens rytm genom att ge ljus klockan 03 00 på måndagen, 04 00 på tisdagen och så vidare.

— Inför nästa undersökning vill jag hitta en arbetsplats där man inte bara kan ge ljus på rasten utan även under arbetets gång. Men det skulle kosta enorma summor att bygga om en hel fabrik, säger Arne Lowden.

Det är framför allt personer som jobbar natt veckor i sträck som har nytta av ljusterapi. Men nattarbetare måste också tänka på att ha mörkt i rummet för att kunna sova bra. Så gott det går måste de försöka undvika dagsljuset.

— Det gäller att ha solglasögon på när man går hem från jobbet, säger Arne Lowden.