Garantipensionens storlek är knuten till prisbasbeloppet (ett basbelopp som räknas upp med prisutvecklingen). För den som inte haft någon inkomst alls skulle pensionen i år blivit 5 795 kronor i månaden för den som är gift och 6 496 kronor i månad för den som är ogift — minus skatt, för pensionen beskattas.

Garantipensionen ersätter från och med 2003 den gamla folkpensionen, pensionstillskottet och grundavdraget. Man kan få garantipension först vid 65 års ålder.

Tillbaks till startsidan om pensioner!