Jag förstår din bitterhet. Det är inte så lätt att ge goda råd med de få uppgifter som du givit i ditt brev. Du talar inte om vad du jobbar med, hur länge du jobbat där eller hur förhållandena är. Inte heller berättar du vad din arbetskamrat gjort eller sagt, eller om du är sjukskriven på grund av problemen.

Allt har betydelse för vilka råd som kan vara lämpliga att ge.

Därför kan du bara få de generella synpunkter och möjliga förslag som ges i faktarutan här nere till vänster. Du nämner i ditt brev att du inte vill bli igenkänd. Det behöver du nog inte vara orolig för. Oändligt många har samma problem som du har.