Jag förstår din bitterhet och sorg över det som hänt. Det är en svår övergång att passera när man som du varit frisk och på alerten och nu måste finna dig i att vara mer stilla. Pengar kan naturligtvis inte uppväga det som hänt, men underlättar onekligen livet och de kostnader som en skada för med sig.

Har du eller arbetsgivaren anmält arbetsskadan hos försäkringskassan? Du bör omedelbart undersöka det, genom att kontakta kassan och fråga. Du kan också fråga hur lång tid det tar innan de kan utreda ditt fall.

AMF brukar inte behandla den eventuella rätten till livränta, förrän försäkringskassan har givit sin bedömning av arbetsskadeärendet. Jag tycker också att du ska tala med facket om dom på något sätt kan hjälpa dig att trycka på för att få ersättning. Jag hoppas att du ska bli bättre och finna nya värden i livet framöver!