En jordanalys ger svar på jordens näringsinnehåll av kväve (N), fosfor (P) och kalium (K). Den tar också fram markens PH-värde, det vill säga behovet av kalk, och man får råd om vad som bör göras för att förbättra jorden.

Lite mer avancerade prover ger även svar på markens innehåll av mikronäringsämnen. Man kan exempelvis vända sig till Vattenvårdslaboratoriet AB, Vällingbyplan 26, 162 15 Vällingby, tel. 08-170600 Det brukar kosta 4-500 kronor.