Namnet blir Att Veta AB.

Pedagogiken ska utformas så att vuxna kan plugga i ett lärcentrum med datorer på arbetsplatsen eller hemma vid den egna datorn. Det är tänkt att eleverna ska bilda en sorts studiegrupper. Läraren ska finnas på distans. På så sätt kan människor plugga samtidigt som de arbetar.

Gymnasieutbildning över nätet beräknas kosta bara en tredjedel av lärarlönerna i traditionell undervisning.

— Alla arbetsgivare i alla branscher säger att det är omöjligt att skicka iväg folk på långa kurser med de slimmade organisationer man har nu, säger Lars-Åke Almqvist, Kommunals andre förbundsordförande, som ska sitta i bolagets styrelse.

Han förklarar investeringen med att Kommunal måste visa i handling att man tror på yrkesutveckling och utbildning i den här formen. Den tiden är förbi när utbildningen var centraliserad och fackförbunden kunde kräva nya utbildningar hos Skolöverstyrelsen.

Almqvist talar om Att Veta som ett utbildningsbranschens IKEA, som når alla överallt i landet, även dem med stora utbildningsbehov och små resurser. Som delägare och genom styrelseposten får Kommunal inflytande.

Att Veta ska sälja både grundkurser kortare fortbildningar och fördjupningar på gymnasienivå. Den första kursen ska vara klar hösten 2001. Kunderna blir arbetsgivare, lokala gymnasieskolor och Lerniacentra, inte enskilda elever.

Arbetsgivarna i Kommunförbundet äger nästan halva bolaget, Lernia (fd AMU-gruppen) kommer därnäst, sedan försäkringsbolaget Skandia. Tre fackförbund, Kommunal, Metall och SKTF, satsar vardera tio miljoner av det sammanlagda kapitalet på 130 miljoner.