1994 fick Kjell Sjöström klart för sig att han hade fått sämre hörsel. Men Riksförsäkringsverket tyckte inte att detta var att betrakta som en yrkesskada. Det har tagit över fem år att få rätt.

— Jag är mycket nöjd, säger Kjell Sjöström.

Brandmännens arbetsmiljö är bullrig och man har ofta svårt för att skydda sig mot bullret. För att arbetet ska kunna utföras måste man bland annat använda radioapparater.

— Jag har jobbat som räddningsledare, då är det omöjligt att använda hörselskydd, säger Kjell Sjöström.

Lennart Stéen på LO Rättsskydd är den som drivit Kjells ärende i kammarrätten.

— Domen har ju den konsekvensen att man kanske får upp ögonen för att brandmännen också är en bullerutsatt grupp, säger Lennart Stéen.

Motorsågar, pumpar och andra maskiner väsnas mycket. Dessutom uppstår höga ljud då till exempel flaskor med acetylengas exploderar. Lennart Stéen hoppas på att man nu börjar arbeta förebyggande med bullret i brandmännens arbete, något som kan förhindra att fler brandmän hörselskadas.

På Räddningstjänsten i Göteborg arbetar man för att nya maskiner och fordon ska minska bullret säger Björn Sandberg som är miljöingenjör på Räddningstjänsten.

— Med de nya modellerna av till exempel motorsprutor har det blivit tystare men man blir utsatt om man står långa tider vid maskinerna, säger Björn Sandberg.