Mahatma Gandhi, den indiske folkledaren, började sin bana i Sydafrika kring förra sekelskiftet. Om den perioden har tidigare gjorts en spelfilm av Richard Attenborough 1982.

Nu när Sydafrika har öppnats för yttervärlden har det blivit möjligt att filma i äkta miljö.

Maj Wechselmann bygger sin dramadokumentär på nya dokument om Gandhi, insamlade av professor Fatima Meer. Gandhis repliker i filmen bygger på hans egna yttranden. Vi får också följa med in i hans verkliga fängelsecell.

Som advokat arbetade Gandhi med att hjälpa indiska slavarbetare som blivit misshandlade av sina husbönder.

För det fick han utstå hån från både domare och anklagade. Rasismen fick honom nästan att återvända till Indien. Men när tidningarna började göra karikatyrer av den ihärdiga juristen insåg hans indiska vänner att han ändå gjort ett visst intryck på folk och övertalade honom att gå med i rörelsen för indiernas rättigheter.

”Vi ska bekämpa hat med kärlek”, sade Gandhi till sina indiska bröder och han levde därefter. Under boerkriget organiserade han en indisk sjukvårdsgrupp som hjälpte sårade soldater. Med risk för sitt eget liv vårdade han pestsjuka arbetare i ett skjul.
Under ett besök i London kom Gandhi i kontakt med suffragetternas kamp för kvinnlig rösträtt.

Deras kamp med passivt motstånd och hungerstrejk som vapen gjorde ett djupt intryck på Gandhi och han tog den med sig först till Sydafrika och sedan till Indien. Maj Wechselmanns film utmynnar i en hyllning till den vapenlösa kampteknik för fred och frihet som idag tillämpas av plogbillsrörelsen.

Efter biopremiären i höst kommer filmen att visas i TV. Dessförinnan kommer den att distribueras som video till ABF, LO, Kristna Fredsrörelsen och KFUK-KFUM tillsammans med ett studiematerial. Den kommer också att distribueras på skolbio från Svenska Filminstitutet.