Din chef gör fel. Om det av olika anledningar uppstår vikariat finns några faktorer som arbetsgivaren måste ta hänsyn till, framför allt att kontrollera om någon har företräde till nytt arbete enligt lagen om anställningssydd. I så fall har han eller hon rätten till vikariatet, såvida personen har kompetensen.

Om det inte finns någon med företrädesrätt skall en vikarie tillsättas och vad jag förstår på dig har kommunen ett antal tillgängliga. Det finns inget som talar för att arbetsgivaren ska byta vikarie utan man bör behålla den som fått vikariatet. Det har inget med ekonomi att göra, kostnaden är densamma. Viktigt att komma ihåg är att den som vikarierar mer än tre månader ska ha månadslön. Det finns regler för detta i vårt avtal, AB-98.

Om din chef låter deltidsanställda gå upp i tid i stället, finns stöd för det i samma avtal. Om någon deltidsanställd begärt högre sysselsättningsgrad ska arbetsgivaren i möjligaste mån tillgodose det önskemålet.

Jag tycker att du ska ta kontakt med Kommunal i din kommun, så får de reda upp problemet med hur din chef agerar.