Plötsligt ska de som anlitar hemvård tvingas skaffa sig kundkort på ICA Hjertberg. Det beskedet fick de mitt i sommaren.

Nu är pensionärerna på krigsstigen.

”Varför ska vi rätta oss efter kommunen, ska inte vi få bestämma längre var vi ska handla. Varför ska vi handla på kontokort i 80-årsåldern — vi som alltid betalat kontant. Och varför just handla på ICA Hjertberg”. Så säger några pensionärer som Kommunalarbetaren talat med.

— Jag gillar inte att min mamma ska behöva bli tvångsansluten till ICA säger en anhörig, Henry Lidholm i NLT, Nya Lidköpings Tidningar.
Mitt i sommaren skickade vård-och omsorgsförvaltningen ut ett meddelande till vårdtagare och anhöriga om att de måste skaffa ICA-kort hos ICA Hjertberg och sätta in pengar på det.

Kortet kommer att förvaras inlåst på ICA Hjertberg och koden förvaras inlåst av personalen inom hemvården.

Affären plockar ut varorna före öppettiden och ställer dem i kylrum och sedan kör sex kommunanställda ut varorna till vårdtagarna en gång i veckan.

Kenth Larsson, tjänsteman på kommunen säger att det är bättre att utbildade undersköterskor och vårdbiträden ägnar sig åt vård och omsorg i stället för att köa i affärerna.

— Dessutom slipper de bära tunga kassar och ha ansvar för en mängd kontanta pengar med de risker som är förenade med detta. Dels säkerhetsmässigt. Dels kan de bli beskyllda för att inte ha redovisat rätt summor.

Konsum finns inte längre i Lidköping, men andra affärsägare har reagerat över att kommunen på det här sättet väljer ut en enda affär för inköpen och menar att det strider mot konkurrenslagen.

Kenth Larsson hävdar att den här lösningen håller juridiskt. På frågan om inte kommunen räknar med att spara pengar svarar han:
— Måste jag svara på det, ja, vi tror väl att vi så småningom sparar två
miljoner kronor.

Ulrika Lidberg, Kommunals sektionsordförande säger att facket är positivt till att undersköterskorna kan ägna sig åt omsorg i stället för att handla.

— Att det skulle handlas med ICA-kort visste jag inte. Det har jag läst i tidningen. Men det är inte speciellt smidigt som det är nu, att sex — sju anställda ska hålla reda på 15 — 20 olika plånböcker.

Jan Eliasson, Konkurrensverket, menar att förfarandet inte strider mot konkurrenslagen, men man kan ändå ifrågasätta om det är lämpligt att bara anlita en enda affär.
— Kommunen kunde ju tänka sig att fördela uppköpen på fler affärer och därmed förhindra att konkurrensen snedvrids.
Åke Brunnerbäck,Länsstyrelsen menar att det bästa vore att om en domstol fick pröva detta.
— Kommunen erbjuder en tjänst och det är upp till vårdtagaren att tacka ja eller nej, att ordna inköp på andra sätt, till exempel med hjälp av anhöriga. Men har inte vårdtagaren någon annan att anlita går det att överklaga till länsrätten.