Du riskerar helt klart din anställning om du tar emot arvet, eftersom du känner till vårdtagarens avsikt. Om någon överklagar eller påtalar att du ansvarat för vårdtagaren kommer man med all sannolikhet att hävda att det funnits ett beroendeförhållande eller att vårdtagaren stått i beroendeställning till dig.