Det går inte att ge ett klart svar på dina frågor. Vad jag kan säga generellt är att tidsramen ska vara rimlig och att arbetsgivaren måste diskutera med dig när det gäller omplacering.

En annan viktig faktor är också varför man ska omplaceras. Är det på grund av omorganisation eller vad? Om man är anställd på natten är det fullt möjligt att få övergå till dagtjänst. Det handlar om att man har arbetsskyldighet inom området och det är ju inte bara knutet till natten.
Det måste dock finnas skäl för en sådan förändring.