— Vi blev chockade över förslaget, säger Kommunals ombudsman Lena Andersson.

Fortfarande kan det bli så att nyanställda erbjuds en arbetstid på 75 till 80 procent.

Färre på heltid och fler på deltid skulle pressa ner kommunens lönekostnader. Vård– och omsorgsstyrelsen måste spara åtta miljoner kronor.

Lennart Ling, moderat och ordförande i styrelsen har i en intervju i Helsingborgs Dagblad förklarat att det ur arbetsgivarsynpunkt vore bra med fler deltidsanställda.

Rytmen i vårdoch omsorg har mindre nytta av en heltidsanställd person, eftersom det blir överkapacitet vissa tidpunkter, hävdar han. Samtidigt som han erkänner problemet att kunna leva på en deltidslön.

Förvaltningschef Jörgen Ohlsson har i lokaltidningen sagt att om sparbetinget ska klaras måste även de redan anställdas arbetstider ses över. Och att sparalternativen inte är så många. Det som går att spara på är personalen.

Nu har alltså politikerna tänkt om. I stället diskuteras det om att privatisera matlagningen till de gamla och en del av städningen på vårdhemmen.

Såväl Kommunal som socialdemokraterna sade absolut nej till förslaget.
Kommunal tycker det är otroligt.

— Här pratar vi om att ta bort deltidsarbete och hur vi ska locka folk till vården genom att erbjuda heltidstjänster. Sedan kommer sådana här förslag. Hade vi haft många män i vården hade ingen diskuterat att sänka sysselsättningsgraden, säger Kommunals ombudsman Lena Andersson.
Hon tycker att det är än mer befängt eftersom det i våras närapå var klart med 32-timmars arbetsvecka med full lön för undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen i Helsingborg. Vårdstyrelsen hade sagt ja, men pensionärspartiet stoppade i sista stund beslutet.

Lena Andersson befarar att om städning och mathållning läggs ut på entreprenad innebär det deltider för de anställda som jobbar där.