Det konstateras i en ny studie av Lennart Hardell, docent vid regionsjukhuset i Örebro.
Han varnade redan för ett par år sedan för att bromerade flemskyddsmedel av typen PBDE vid höga halter tredubblar risken för lymfkörtelcancer.
En nyligen avslutad studie av 120 personer bekräftar de tidigare funden, skriver Du&Jobbet.
Yrkescaufförer är en högriskgrupp. En förklaring kan vara att när det blir varmt i hytterna frigörs flamskyddsmedel som finns i textilier och plaster.

Läs mer på¨

www.duochjobbet.com/