Om du hindrats att sköta ditt uppdrag som skyddsombud eller drabbas av sämre arbetsförhållanden endast på grund av ditt uppdrag, så har du rätt till skadestånd. Men då måste du kunna visa att det inte funnits några andra orsaker till arbetsgivarens missnöje. Om du på något sätt missskött ditt jobb, så kan du bli omplacerad eller uppsagd som alla andra. Då är det lagen om anställningsskydd som gäller.

Den hårda verkligheten är, att om du nu vägrar att gå till det nya jobbet, så finns det risk för att du kan bli uppsagd för arbetsvägran. Det kan då bli svårt för dig att bevisa att du blivit illa behandlad bara därför att du är eller har varit skyddsombud.

Vilka skäl du än har för att inte tala med facket, så bör du ändå omedelbart göra det. Du behöver den hjälp du kan få därifrån, för att snarast protestera emot den behandling du är utsatt för.

Om du utsetts till skyddsombud av facket, har du rätt till skydd både genom arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.

Anmälningar behandlas i arbetsdomstol och inte av Arbetarskyddsstyrelsen.