— Meddelarfrihet borde vara ett politiskt beslut, säger han.

Bussförarna i Stockholm vill ha ett avtal som ger dem samma skydd för yttrandefriheten som offentligt anställda har. Vid årskiftet fick anställda inom kyrkan ett sådant avtal när kyrkan skiljdes från staten.

Anders Westin som är chef för Kommunals trafikenhet är dock tveksam till att driva kravet om meddelarfrihet vid förhandlingsbordet.

— Avtalskonferensen får avgöra om vi ska satsa något krut på detta.

Kommunals ordförande Ylva Thörn har uppvaktat demokratiminister Britta Lejon med kravet att meddelarfriheten ska gälla även anställda i privata företag med verksamhet som utförs på uppdrag av stat, landsting och kommuner. Förslaget finns också med i den statliga demokratiutredningens slutrapport.

Anders Westin säger att om nu förbundsledningen driver detta krav måste han vara lojal med det beslutet.

— Men jag skulle vilja gå ett steg längre och kräva att politikerna beslutar om meddelarfrihet på hela arbetsmarknaden. Alla privata företag är ju beroende av den offentliga sektorn på ett eller annat sätt. Det blir svårt att göra en avgränsning.

Kravet om att meddelarfrihet ska drivas i avtalsrörelsen fördes fram vid ett möte om yttrandefrihet som ordnades av Kommunals sektion i Stockholm för bussförare.

Där konstaterades att offentligt anställda har meddelarfrihet vilket förbjuder arbetsgivaren att forska efter källor till massmedier eller straffa en anställd som uttalar sig. Privat anställda måste i första hand måste vara lojal med sin arbetsgivare. Arbetsdomstolens praxis är att bristande lojalitet är saklig grund för uppsägning.

De fackliga representanterna vid mötet beskrev svårigheterna med att arbeta fackligt när det inte finns något skydd för yttrandefriheten. Några av dem berättade om hur arbetsgivaren med hot om sparken har försökt att skrämma dem till tystnad.