Det är en ofta återkommande fråga vad som gäller om man arbetar natt och ska vara med på arbetsplatsträffar och dylikt. För det första tycker jag att det är viktigt att även de som arbetar natt ska vara med på arbetsplatsträffar.

Den allra bästa lösningen är att lägga in tiden för träffarna i schemat, så att den totala arbetstiden inte förlängs. Det måste till planering för att klara det. De som arbetar natt arbetar oftast deltid, så det är också vanligt att man får kompensation med timma mot timma i ledighet eller betalning. Hör efter med Kommunal där du arbetar om viken överenskommelse som finns.