Det finns inget som säger att du har RÄTT till likvärdig lön. Löneavtalet anger att lön ska bestämmas i förhållande till arbetets innehåll, ansvar med mera. Jag vill råda dig att ta kontakt med Kommunal lokalt och be dem om hjälp. De kan även redogöra för vilka principer som gäller för lönesättning i den kommun du arbetar i.