Detta enligt Expressen som tagit del av det senaste numret av New England Journal of Medicine. Studien gjordes vid universitetet i Provicence, Rhode Island och omfattade drygt 700 personer som delades in i tre grupper: en tredjedel fick kombinationsbehandlingen, en tredjedel fick enbart psykoterapi och en tredjedel fick enbart medicinen.

Efter 12 veckor var 85 procent av patienterna som fått kombinationsbehandlingen mycket bättre. Bara lite mer än hälften av dem som fått enbart psykoterapi eller enbart medicin hade blivit lika bra. En annan studie som pågick i sex månader gav samma resultat.