Tecknen på att man är i riskzonen kan vara muskelvärk, hudirritationer, huvudvärk och trötthet.

Hos en del börjar muskelsmärtan vid stress, hos andra kommer belastningen först och stressen sen.

Stress kan göra att man blir extra känslig för statisk belastning.
Muskelbelastning kan å andra sidan leda till att inflammatoriska substanser i muskeln ökar. Koordinationen i muskeln minskar, muskeln blir mer spänd och stresskänsligheten ökar.

Belastningsnivån spelar inte någon roll för uppkomsten av smärta och muskelskador. Det mesta muskelarbetet utförs av en liten del av muskelfibrerna som riskerar att bli överbelastade och till slut förstörda. Därför kan även en mycket låg belastning orsaka skador, enligt Göran Hägg vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm.

För att förebygga belastningsskador kan man mäta stressnivåer och rörelseförmåga och på så sätt hitta människor som riskerar att få ont.
Sambandet mellan ansträngning och smärta har varit känt i 300 år och symptomen har varit ungefär desamma.