Bladlöss är ju något de flesta får förr eller senare på sina krukväxter, men som tur är finns räddning i form av ett antal bra miljövänliga bekämpningsmedel.

Dessa preparat fungerar mekaniskt på växterna genom en oljeemulsion som täpper till andningsorganen på skadedjuren. Det låter hemskt, men är effektivt! Bespruta först så snart angreppet blir synligt och upprepa sedan med 7-14 dagars mellanrum.

Exempel på preparat är Florina insektskoncentrat mot mjöldagg, spinn, löss, vita flygare med mera. Vidare finns Florina Florineum mot ägg, puppor och 1:a generationen bladlöss, spinn med mera och Panik, som är ett nytt preparat på marknaden baserat på rapsolja.