Den kommunala hemtjänsten har fått nya vårdgrupper och utökade arbetsuppgifter — men vårdbiträdets utbildningsbehov har glömts bort.
Vårdbiträdena vill göra ett gott arbete men kunskapsbrist och tidspress gör att de mår dåligt och känner sig otillräckliga.

Kvalitet i omsorgen och bra handledning i arbetet hänger ihop. Högre krav på vårdbiträdena måste mötas med dito satsningar på kompetens och lön.