”Illojal konkurrens” påstår Finspångs kommun.

– Det är huvudlöst, säger Kommunals ombudsman i Linköping, Göran Jeppsson. Det är tyvärr inte första gången Finspångs kommun beter sig så här. Vi har haft flera tvister som vi tvingats föra upp centralt för att få dem lösta.

Det var för snart ett år sedan vårdbiträdet avskedades. Det var småsaker det handlade om, som att ta hem tvätt någon gång, eftersom kommunen bara erbjöd tvätt en gång i månaden. Vårdbiträdet berättade att hon hade kokat saft, den gamla kvinnan ville köpa en flaska, och ville också betala, hon fick betala 10 kr. Vårdbiträdet hjälpte till att sätta upp gardiner och belysning på fritiden, och fick betalt för det.

Den gamla kvinnan som fick hjälpen har anhöriga som anmälde händelserna. Kommunen avskedade henne.

– Man har ingen personalpolitik i Finspång, politikerna har ingen kontroll över situationen. Man låter en kommundirektör bestämma allt och det har lett till problem, säger Göran Jeppsson
.
– Det som hänt får skrämmande effekter. Andra vårdbiträden som också gett de gamla ett handtag har blivit rädda och ”anmält” sig själva efter det här. Det finns ett starkt inslag av klasstänkande i hela historien. Hade det gällt en läkare eller annan yrkesgrupp med hög status hade det inte varit tal om att se på händelserna på det här viset.

Kommundirektören som Göran Jeppsson kritiserar har inte kunnat nås för en kommentar. Inte heller kommunalrådet Stig Andersson.

I mitten av juni träffas parterna i Arbetsdomstolen.