Anna-Carin Lantz, Kommunals ordförande i Partenasektionen i Stockholm välkomnar de nya arbetsgivarna och hoppas att de tar itu med de ledningsproblem och den förtroendesvacka som Partena Care befinner sig i.

Hon tror att det blir lättare att ha att göra med ett svenskt företag som vet de svenska rutinerna och hur man samverkar med facket.

Lars Forsberg, VD för TeleLarm Care säger:

— Vi har möjlighet men ingen skyldighet att förvärva resten av aktierna under 2004-2005. Det beror på om den här satsningen svarar mot våra förväntningar.

Han tror att det går att vända den negativa utvecklingen inom Partena Care.

– Partena Cares verksamhet passar ihop med den vi har, den blir ytterligare ett led i vårdkedjan, påpekar han.

Sodexho Alliance, som blev ägare till Partena 1995, har beslutat att koncentrera sig på sitt huvudområde: måltidsservice, där företaget är världsledande.

Peter Forssman, styrelseordförande i Partena/Sodexho säger att Sodexho inte varit långsiktigt inriktad på äldreomsorgen. Företaget ”ärvde” helt enkelt äldreomsorgen, som Partena redan hade. Dessutom är det inte lätt att sköta uppdraget på ett bra sätt med den konkurrens som råder där upphandlarna kräver strama ekonomiska ramar och samtidigt god kvalité.

— Partena/Sodexho ska fokusera sig på det område som företaget har kompetens på och till exempel utveckla den modell som finns i Danmark, där Partena tillsammans med Fyns län sköter all service på sjukhuset, från städning, mathållning, transporter till fastighetstjänster,
Målet är att inom tre år vara bland de främsta aktörerna i Skandinavien inom Facility Management.