Den ska vara ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte där skyddsombuden själva är med och påverkar innehållet. De ska kunna stötta varandra och utbyta erfarenheter över yrkes –och branschgränser.

— Vi tror att skyddsombud.com blir extra betydelsefull på de arbetsplatser där det bara finns ett ensamt skyddsombud. Hittills har han eller hon inte haft någon att fråga till råds i knepiga situationer men på den nya webbplatsen finns nu den möjligheten, plus fakta om de spelregler som gäller och användbara länkar, säger Hasse Augustson, vd i Föreningen för arbetarskydd, som står bakom den nya sajten. Adress en hemsidan är www.skyddsombud.com