Det är ganska vanligt att nyanställda får en högre ingångslön. Det är lika vanligt att de sedan inte får samma löneutveckling som de övriga. Förr eller senare kommer nog lönerna därför att komma ”ikapp” varandra.

Frågor om egna lönelyft kan och bör diskuteras i utvecklingssamtalen. Be chefen om en förklaring på varför den nya arbetskamraten fått högre lön än er andra.

Det är förståeligt att orättvis lönesättning skapar irritation, men det är också lika orättvist att låta en nyanställd lida för det. Prata allvar med den som delar ut pikar. Det är synd om den nya arbetskamraten som inte blir välkomnad på sitt nya jobb. Gör vad ni kan, för att hon ska tycka att det är roligt att jobba hos er så blir det trevligare för alla.