Villkoret är att man har Folksams grupplivförsäkring GF 17001.
Kostnaden kommer sedan att redovisas som en skadekostnad i förbundens medlemsförsäkringar.

Erbjudandet gäller både personer som redan har haft en hjärtinfarkt och sådana som är i riskzonen.

Rehabiliteringsprogrammet pågår under ett år som inleds med ett treveckorsprogram med uppföljningar under året.

Livsstilsprogrammet pågår under ett halvår och är särskilt inriktat på stressade personer med högt blodtryck.

Du som är intresserad ring: 0645-71 50 51.