Fyra enskilda utövare har samtidigt getts tillstånd att bedriva enskild förskoleverksamhet från och med den 1:a januari 2001.

De fyra som nu bildar nya bolag är alla områdeschefer i den kommunala förskoleverksamheten.

Peggy Enström, Kommunals sektionsordförande i Täby, säger att medlemmarna inte är glada över privatiseringen. Ändå föredrar man avknoppning framför alternativet offentlig upphandling.

Man vet ännu inte hur villkoren blir för personalen. Men så mycket vet man att semestern blir kortare: lagstadgade 25 dagar mot nuvarande 32.